Administratiekantoor Nijhof: ...een zorg minder
Zakelijke diensten


W I J   T O E T S E N   W E T T E L I J K E   R E G E L I N G E N   V O O R : 

minimum loon
ziekenfondsgrens
forfaitaire vergoedingen


W I J   V E R Z O R G E N   A A N M E L D I N G E N   B I J : 

Belastingdienst
UWV
Arbo


W I J   A N A L Y S E R E N : 

voorschotnota UWVDe voorschotnota UWV kan eventueel aangepast worden.


Contact    Colofon